ծուխ

ծուխ

Dasnabedian 1995: 443

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,39
fumée

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԾՈՒԽ — (ծքոյ, ոց.) NBH 1 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. καπνός fumus. Թուխ եւ թանձր գոլորշիք նիւթոց խանձողելոց ʼի հրոյ. եւ Շոգի. մուխ. ... *Ծուխ հնոցի: Սիւն ծխոյ: Ստեղն ծխոյ: Մրրիկ ծխոյ: Ծուխ խնկոյ: Որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 1018 Chronological Sequence: Early classical, 12c ն. θυμιάζω, θυμιάω adoleo, suffitum facio, suffio. Այրելով զխունկս ʼի ծուխ լուծանել կամ ծխել. խունկ արկանել՝ մատուցանել. խնկել. խունկ ծխել. ... *Ծխել խունկ. կամ խունկս ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՐՐԻԿ — (մրրկի, կաց.) NBH 2 0309 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἁτμίς vapor ὀμίχλη fuligo λαίλαψ , καταιγίς procella, tempestas, turbo συστροφή conversio, contorsio. Մրուր կամ մուր ցնդեալ յօդս հողմակոծեալս. շոգի՝ գոլորշի՝ ծուխ ցնդեալ եւ ծփեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈԼՈՇԻ — (շւոյ, շոյ, շեաց.) NBH 1 0566 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. ԳՈԼՈՇԻ կամ ԳՈԼՈՐՇԻ ἁτμίς, ἁτμός vapor, ἁναθυμίασις exhalatio որ եւ ՇՈԳՈԼԻ. Շոգի ջերմ. գոլ եւ ոգի. մշուշ շողագին. ծուխ խոնաւութեանց, եւ այլոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹՈՒԽ — (թխոյ, ոց.) NBH 1 0821 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c ա. μέλας niger, ater Սեաւ. մթագոյն. (լծ. ընդ ծուխ. եւ սուգ). սեւ, մո՛ւթ գուն. ... պ. տուխնէթ, տուխանի (իսկ տուխխ, է ծուխ. եւ տուխա, մութն, խաւար). *Մազ թուխ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃԵՆՃԵՐ — (ոյ, եւ ի, իւ, աց.) NBH 2 0179 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ἁτμίς, ἁτμός, καπνός vapor, halitus, exhalatio, fumus եւ κνίσσα nidor, arvinae vel pinguedinis fumus et odor. (արմատն կայ ʼի ռմկ. ճենճ. իբր փրփուր մսոյ եփելոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ваагн — Ваагн, убивающий дракона. Ваагн, в русской транскрипции также Вахагн (арм. Վահագն), ( пер.  Вертрагн)  в древнеармянской мифологии, мифологический персонаж, впервы …   Википедия

 • ԱՆՁԽՈՏ — (ի կամ ոյ.) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. որ եւ իբր ռմկ. (թերեւս ուղղագոյն,) ԱՆԾԽՈՏ. Բոյս դառնահամ, որ ʼի Հին բռ. գրի *Շահթառակ, շահթառտ. անձխոտ, եւ կանաչաց թագաւոր : Ի բառս Գաղիան. եւ ի Բժշկարանս ՝ գրի նա եւ ԸՆՁԱԽՈՏ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԾԱՐԾՈՒՄՆ — (ծման.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c գ. Արծարծելն, եւ իլն (ըստ ամենայն նշ.) *Արծարծումն կայծական ճառագայթի. Փիլ. լին. ՟Դ 26: *Արծարծումն լուսաւորութեան: Զլուսոյն արծարծման պ՟տս: Արծարծմամբ լաւագունիցն հասից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԼ — I. ( ) NBH 1 423 Chronological Sequence: Unknown date Ըստ Բժշկականի, եւ ըստ հայոց վրացւոց՝ է Կեռաս՝ անոյշ եւ թթուաշ պտուղ. κεράσιον cerasum իտ. ciriega պ. պալու, ալու պալու. թ. քիրազ: Իսկ ըստ այլոց գաւառաց հայոց է այլ տեսակ այն պտղոյն, որ ռմկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՄԲԱՍԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 430 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 13c ա. Սիրօղ զբամբասանս. չարախօս. պարսաւադիր. մեղադրական. *Ոչ բամբասասէր մտօք, այլ ճշմարտութեամբ զելս իրացն ասելով. Եղիշ. ՟Բ: *Որ ոչն երկնչէին, եւ բամբասասէրքն էին. Վրք. հց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.